Landing page

Pohled do světa Gaucherovy choroby

Focus on Gaucher je zdrojem informací pro pacienty, jejich rodiny a zdravotnické profesionály zajímající se o Gaucherovu chorobu. Gaucherova choroba je vzácná genetická porucha, která způsobuje celou řadu symptomů v důsledku abnormálního hromadění určitých tukových látek (tzv. glukocerebrosidů) v tělesných buňkách.

Tyto stránky jsou určeny k použití pouze občanům České republiky. Přejděte prosím do té části webových stránek, která je pro Vás nejrelevantnější.

Poznatky o Gaucherově chorobě zveřejněné na těchto webových stránkách mají pouze informativní charakter. Uvedené informace by neměly být využívány namísto poradenství a péče Vašeho praktického lékaře či jiného zdravotnického odborníka.

Webové stránky Focus on Gaucher jsou určeny pouze pro občany České republiky. Webové stránky Focus on Gaucher vytvořila společnost Shire HGT, která je součástí skupiny Shire. Stránky byly sestaveny v souladu se standardy běžnými v oboru a s právními normami tak, aby poskytovaly informace o Gaucherově chorobě nejen široké veřejnosti, pacientům a jejich rodinám, ale i zdravotnickým odborníkům. Společnost Shire HGT vynakládá veškeré úsilí, aby zde publikovala přesné a aktuální informace. Přes tuto snahu však zveřejněné informace nejsou zcela vyčerpávající. Odkazy na publikované zdroje informací naleznete na jednotlivých konkrétních stránkách. Vezměte prosím na vědomí, že případné odkazy na webové stránky třetích osob jsou poskytnuty pouze v mezích daných českým zákonem a etickými předpisy inovativního farmaceutického průmyslu.

Sponzorováno společností Shire HGT, která je součástí skupiny Shire. Registrováno v České republice. Shire Czech s.r.o., Evropská 136/810, 160 00 Praha 6